Szkolenie koordynatorów wolontariatu już za nami!

Serdecznie dziękujęmy, że pomimo wakacji byliście z nami♥

W centrum byli przedstawiciele włocławskich organizacji oraz instytucji takich jak: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  OLIGO, Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, ZHP, PCK, Euroinegracja, Miejski Związek Sportowy, Amazonki, WKB Maratończyk, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Towarzystwo Pomocy Całkowicie Niewidomym KRET, Stowarzyszenie ŁADOWARKA, TEATR NASZ, MOPR, Bezpieczny Włocławek

Gości powitała Pani BARBARA MORACZEWSKA – ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH, a część szkoleniową prowadziła Ewa Kosiedowska związana z wolontariatem od 1997r., certyfikowany trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; będąca członkiem komisji ekspertów do tworzenia Polskiego Korpusu Solidarności. Szkolenie miało luźną formę warsztatową. Pani Ewa mówiła o roli koordynatorów wolontariatu. wspólnie określiliśmy potrzeby organizacji oraz wolontariuszy, wzięliśmy udział w warsztatach dotyczących komunikacji i sprawnego delegowania zadań, obejrzeliśmy film na temat historii filantropii, rozwiązaliśmy test sprawdzający wiedzę na temat aspektów formalno-prawnych wolontariatu.

Spotkanie uważamy za bardzo owocne, przede wszystkim dlatego,że mieliśmy okazję poznać Wasze potrzeby i oczekiwania wobec centrum.

IMG_3884IMG_388313876611_310142989330008_5774384602786835893_n13901473_310142962663344_8182869491805644669_n 13925244_310142925996681_3186852737019970235_n 13934882_310143005996673_2557771646771298235_n 13962738_310142942663346_6923876822237143115_n