Fundacja ANWIL dla Włocławka szuka “Streetworkerów”

Fundacja ANWIL dla Włocławka, której konkursy grantowe i stypendialne są już doskonale znane mieszkańcom naszego miasta, zdecydowała o poszerzeniu swojej działalności. Właśnie rozpoczyna realizację projektu „Streetworking we Włocławku”. Jego pierwszym etapem jest rekrutacja streetworkerów, czyli pedagogów ulicy.

 

Streetworking jest formą socjalnej pracy ulicznej, działaniami pedagogiczno-naprawczymi, dzięki którym dzieci oraz młodzież, pochodząca ze środowisk niewydolnych pod względem wychowawczym i spędzająca większość czasu w przestrzeni miejskiej, a przy tym przejawiająca niechęć, czy nawet uprzedzenie do instytucjonalnych form pomocy, ma szansę na wyjście poza własne środowisko, zmianę swojego życia –  wybór innej drogi niż ta, którą do tej pory kroczyła.

 

 

 

Fundacja ANWIL dla Włocławka poszukuje kandydatów do pracy metodą pedagogów podwórkowych z dziećmi ze środowisk wykluczonych społecznie.

 

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 

  1. Wykształcenia wyższego: preferowany kierunek to pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, lub na dowolnym kierunku, uzupełnionego studiami podyplomowymi / kursami w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, lub wykształcenia, co najmniej średniego i udokumentowanego minimum 3- letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
  2. Umiejętności interpersonalnych.
  3. Stabilności emocjonalnej.
  4. Odporności na stres.
  5. Dyspozycyjności.

 

 

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, współpracy z organizacjami pozarządowymi pracującymi w tym obszarze lub ukończony kurs pedagogiki podwórkowej.

 

Dokumenty aplikacyjne – CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: malgorzata.kosinska@anwildlawloclawka.pl do 17 sierpnia 2016 r. – ten etap rekrutacji prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Rekrutacja prowadzona będzie dwustopniowo.

 

I etap: spośród nadesłanych aplikacji wybierzemy 10 potencjalnych kandydatów/kandydatki, których zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną i szkolenie wewnętrzne związane z pracą w terenie.

 

II etap: po szkoleniu na stanowisku streetworker zatrudnione zostaną trzy osoby. Oferujemy zatrudnienie na umowę- zlecenie w projekcie realizowanym do 31 sierpnia 2017 r.

 

Charakter oferowanej pracy:

 

Streetworker pracować będzie w środowisku dzieci i młodzieży we Włocławku w wymiarze pracy 60 godz. w miesiącu. Praca polegać będzie na nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z dziećmi, stworzeniu docelowej 8- osobowej grupy, przygotowania planu pracy, organizacji zajęć z podopiecznymi, współpracy z lokalnymi instytucjami wsparcia, rodzinami dzieci i środowiskiem szkolnym.

Streetworker wyposażony będzie w środki finansowe na organizację zajęć, bilety i poczęstunek dla dzieci.

Gwarantujemy stałe wsparcie merytoryczne, superwizyjne oraz pomoc związaną z realizacją zajęć z dziećmi.