Konkurs w ramach Programu ASOS 2017 już niebawem !

Nawet 200 tyś zł może otrzymać Twoja organizacja na wsparcie seniorów.
Konkurs ruszy jeszcze w listopadzie 2016!
Nie przegap tego.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

 • popularyzację zdrowego trybu życia,
 • rozwój wolontariatu osób starszych,
 • popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),
 • na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:

 • wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące – od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 • usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
 • zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
 • poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
 • wprowadzenia kryteriów strategicznych;
 • zmiany wzoru oferty i karty oceny;
 • rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;
 • zmiany zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
 • rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.;
 • usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczaniazłożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu;

Szczegółowe informacje pod linkiem:

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/186