To już ostatni dzień na złożenie wniosku do MOPR Włocławek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych upływa z dniem 30 listopada 2016r.
Wnioski składać mogą osoby prawne (m.in. organizacje pozarządowe) i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wnioski o dofinansowanie składa się w Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR ul. Kościuszki 26 pok. nr. 4 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54-411-63-11 w.36

Wnioski dostępne są na stronie internetowej w zakładce “Karty usług”
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. – Dz. U. z 2015 r. poz. 926).