Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego

21 listopada 2016 roku w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. Na posiedzeniu wybrano nowe władze oraz omawiano problemy, z jakimi boryka się SZS. Do zadań nowo wybranego Zarządu w składzie: Anna Szafrańska- prezes Marcin Kubiak- wiceprezes Robert Szmalenberg- sekretarz Eliza Wieczorek- członek należeć będzie opracowanie nowego planu pracy na kadencję 2016- 2020, zmiana statutu stowarzyszenia oraz przywrócenie wysokiej rangi sportu szkolnego w mieście.