Głosuj na organizacje pozarządowe w sklepach TESCO

Fundacja Caietanus  oraz Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych “Eurointegracja” należą do grona szczęśliwców, którzy dostali się do etapu głosowania w IV edycji Programu “Decydujesz, pomagamy”.

W dniach od 7 maja do 4 czerwca 2018 roku można głosować na ich projekty  w sklepach TESCO przy ul. Kruszyńskiej 17/27 oraz ul. Królewieckiej.

Jak głosujemy ? Wystarczy wrzucić żeton do pojemnika przypisanego do danej organizacji

Projekty, które walczą o Wasze głosy to:

PROJEKT FUNDACJI CAIETANUS PN. CHROMOTERAPIA – TERAPIA KOLORAMI 

Celem projektu jest wsparcie tworzenia sali do chromoterapii – terapii kolorami, dla dzieci, uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku. Powstanie sala, która zostanie doposażona w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, służące edukacji, terapii, rehabilitacji kolorami dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym ze spektrum autyzmu i innymi specyficznymi zaburzeniami.

PROJEKT WŁOCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH “EUROINTEGRACJA” PN.KOLOROWE LATO WE WŁOCŁAWKU I DZIAŁAKACH RYBNICA

Głównym celem jest prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej poprzez promocję zdrowego stylu życia. Cele szczegółowe i zmiany powstałe w trakcie realizacji projektu: ● edukacja permanentna dotycząca stylu życia osób w różnym wieku i z różnych sfer, ● rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności efektywnego współdziałania w zespole – warsztaty kulinarne, uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, ● kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w projekcie.