Wizyta gości z Sochaczewa

W dniu 18 maja 2018 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyła się wizyta studyjna gości z Sochaczewa.

Głównym celem spotkania było przedstawienie zaproszonym gościom zarysu kształtowania się trzeciego sektora we Włocławku, działalności Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu i jego współpracy z NGO.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku oraz zaproszeni goście: Pan Piotr Bielicki – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Pani Honorata Maj – Dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,  Pani Maria Pierzchała –  były Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi z ramienia Prezydenta Miasta, Pani Iwona Kotuła – Przewodniczący MRDPP w poprzednich kadencjach, Pan Henryk Lewandowski – Przewodniczący Włocławskiej Rady Seniorów.

Natomiast wśród sochaczewskiej delegacji byli przedstawiciele Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Sochaczew oraz członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z Sochaczewa.

Po spotkaniu goście odbyli spacer po Włocławku w towarzystwie przewodnika PTTK.