Zapraszamy NGO na szkolenie z ochrony danych osobowych

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu serdecznie zaprasza przedstawicieli włocławskich NGO do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych w organizacji pozarządowej w świetle RODO.


Data: 21 maj 2018 rok, godz. od 15:00 do 19:00

Miejsce: sala konferencyjna Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,
ul. Żabia 12a (parter)

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przybliżone zostaną podstawowe pojęcia oraz zasady i procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego.


Prelegent Piotr Grudziński:

Ceniony praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, długoletni pracownik administracji państwowej i samorządowej, obecnie dyrektor dużej jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego. Certyfikowany audytor wiodący ISO 27001. Autor wdrożeń systemu ochrony danych osobowych w wielu organizacjach. Doświadczony trener (prowadził szkolenia dla grup pracowników służby cywilnej, jednostek samorządu terytorialnego, SKO, sądów powszechnych, zabezpieczenia społecznego). Wykładowca wyższych uczelni m.in. na specjalistycznych studiach podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych.


Zapisy:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną na adres Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: cop.wloclawek@gmail.com do dnia 18 maja 2018 r.