Rewitalizacja

Zachęcamy aktywne organizacje pozarządowe do realizacji wydarzeń w obszarze rewitalizacji.

Projekt pn. “Imprezy integracyjne” (1.2.6.2.) ma za zadanie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w kulturze, także zaangażowanie ich w realizację wydarzeń kulturalnych, integracja i zachęcenie pozostałych mieszkańców do przebywania w obszarze rewitalizacji. Plan zakłada organizację takich imprez, jak m.in. potańcówki, karaoke, pikniki, spektakle i koncerty.

Projekt “Zakamarki historii” (1.2.6.6.) polega na organizacji w przestrzeni obszaru rewitalizacji plenerowych wystaw opisujących ważne wydarzenia i ludzi związanych z Włocławkiem. Działanie ma na celu m. in. promocję turystyczną obszaru rewitalizowanego, ożywienie gospodarcze poprzez pobudzenie ruchu turystycznego, budowanie poczucia wspólnoty i tożsamości z miejscem.

O wsparcie finansowe na realizację powyższych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Wszystkie działania powinny zostać przeprowadzone w terminie od 10 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Szczegóły:

http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2662019-prezyden…/

http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkursu-ofert-nr-2-na-…/

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,gpr_sa_pieniadze_dla…