Serdecznie zapraszamy na kolejne Śniadanie III Sektorów

Serdecznie zapraszamy na kolejne Śniadanie III Sektorów

Termin i miejsce:

22 lipca 2019 r. – poniedziałek o godzinie 8:30 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12 a.

Śniadania III Sektorów to spotkania mające na celu integrację działaczy organizacji społecznych, samorządu oraz biznesu, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiające nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów.

W poniedziałek poruszymy temat związany z partycypacją społeczną, czyli: ” Jak skutecznie przeprowadzić konsultacje społeczne. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania”

To, że konsultacje społeczne warto przeprowadzać nie ulega wątpliwości. Wiemy, zarówno w NGO jak i JST, że warto i trzeba to robić. Jak należy konsultacje organizować i co zrobić, żeby w ogóle miały one sens? Na przykładzie programu współpracy omówimy założenia konsultacji (w tym 7 zasad konsultacji). Wskażemy kilka technik konsultacyjnych. Zwrócimy uwagę na kanały komunikacji między urzędem a organizacjami, a także na konkretne zapisy dokumentu.
Spotkanie prowadzić będzie gość specjalny – Witold Jankowiak
Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Od 12 lat działający w III sektorze. Obecnie pracuje on w dziedzinie partycypacji obywatelskiej: pomaga gminom zaplanować, przeprowadzić i ewaluować procesy konsultacyjne. Z wykształcenia – filozof.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub drogą mailową. O uczestnictwie, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji na temat Śniadania III Sektorów pod nr tel. (54) 416 62 60, adres e-mail: cop.wloclawek@gmail.com.

Link do wydarzenia : https://www.facebook.com/events/464726507640611/