Konsultacje Programu współpracy na rok 2020 rozpoczęte.

Informujemy iż, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 4 września 2019 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto informujemy, że w ramach Forum organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego, które zaplanowane jest na październik br. odbędzie się panel konsultacyjny, do udziału w którym już teraz Państwa zapraszamy.

Konsultacje potrwają do 16 września 2019 r.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Uwagi mozna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego, na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M.Sklodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 5 do 16 września 2019 r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

do pobrania:

Projekt Programu Współpracy na rok 2020
Formularz konsultacji