Spotkania informacyjne – Inicjuj z FIO 2.0

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Zgłoś się po mikrodotację!

Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na spotkanie!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ws. grantów, w trakcie którego przedstawione zostaną m.in. zasady konkursu i realizacji projektu, sposób przygotowania wniosku.

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać na adres mailowy fio2@tlok.pl.

W treści maila proszę podać datę i miejsce spotkania, czyli:

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

Włocławek, ul. Żabia 12a, sala seminaryjna

19 lutego 2020 r. – godz. 10.00

imię i nazwisko oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

DLA KOGO GRANTY?

  • Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 30 miesięcy
  • Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
  • Dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.

Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.