„Granty jubileuszowe” od Kujawsko -Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

 Od Federacji dla organizacji na…  urodziny
Od dzisiaj do 11 maja br. prowadzimy nabór wniosków od organizacji z województwa, które chcą otrzymać grant na realizację ciekawego pomysłu/inicjatywy. W konkursie przyznamy co najmniej 16 grantów.

Dziesiąte urodziny Federacji, które obchodzimy w tym roku, to dla nas okazja do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć mają być „granty jubileuszowe”, które przyznawać będziemy w ogłoszonym dzisiaj konkursie organizowanym pod hasłem „Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji”.

Granty są propozycją dla tych organizacji, które chcą realizować nowe inicjatywy lub uzupełnić swoją aktywność o dodatkowe elementy. Granty mają wspierać działania, które wpisują się w zagadnienia ważne w aktywności Federacji: rozwijanie sektora obywatelskiego, rozwijanie organizacji, pozarządowych i współpracy między organizacjami, rozwijanie wolontariatu oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej.

Na aplikacje/wnioski o granty czekamy do 11 maja br. Regulamin przyznawania grantów to tylko kilka stron z podstawowymi informacjami ważnymi dla aplikowania o granty, a także z informacjami jak granty będziemy rozliczać (stawiamy na rozliczenie przez rezultaty, a nie na podstawie faktur i rachunków). W regulaminie opisaliśmy też jak będzie pracować komisja grantowa oraz zamieściliśmy wzór umowy grantowej.

Regulamin konkursu „Granty jubileuszowe” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych >>

Aplikacja/wniosek o grant (plik .docx – plik edytowalny) >>

Aplikacja/wniosek o grant (plik .pdf) >>

W wypadku problemów z wypełnieniem aplikacji/wniosku lub też z innymi pytaniami do konkursu, prosimy o kontakt z nami – mail: granty@federacja-ngo.pl / tel. 56 652 23 56.

Staraliśmy się, aby procedury przyznawania i rozliczania grantów były proste, dlatego regulamin (w tym również formularz aplikacji i wzór umowy grantowej wraz ze wzorem sprawozdania) przekazaliśmy do konsultacji społecznychDziękujemy za udział w tych konsultacjach! A odpowiedzi na zgłoszone propozycje zamieściliśmy tutaj >>.