Weź udział w projekcie “Trener NGO – pracownia rozwoju na rzecz 3 sektora”

Zachęcamy Was do udziału w projekcie “Trener NGO – pracownia rozwoju na rzecz 3 sektora”

Projekt jest realizowany przez  TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ – TSAS, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane rozwojem trenerskim, a jednocześnie działające w organizacjach pozarządowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zachęcamy do zapoznania się z zasadami i regulaminem rekrutacji.

Na stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy przesłać w postaci skanu do 21 kwietnia 2020 r. na adres mail: trener@tsas.torun.pl z dopiskiem Rekrutacja – Trener NGO.