Fundraising – konieczność i szansa dla organizacji społecznych!

Badania pokazują, że jednym z większych problemów organizacji jest brak środków na działania oraz nieumiejętność ich pozyskiwania. Rozwiązaniem jest fundraising.

Problem dotyczy według Klon/Jawor (2018) aż 70% organizacji, które dostrzegają trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu. Potwierdzają to także budżety – średnio w badanym roku organizacje dysponowały 28 tysiącami złotych. Tymczasem źródeł finansowania, z których mogą czerpać organizacje społeczne na planowane działania jest relatywnie dużo. Wśród najczęstszych można wymienić:

• dotacje ze środków publicznych (środki samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, wojewodów, ministerialne)

• darowizny

• 1% podatku dochodowego dla organizacji o statusie pożytku publicznego

• zbiórki publiczne

• składki członkowskie

• działalność odpłatna pożytku publicznego

• działalność gospodarcza

• loterie fantowe

• sponsoring

• crowdfunding, czyli tzw. finansowanie społecznościowe

• pożyczki.

Pomimo iż źródeł finansowania jest wiele, większość organizacji pozyskuje środki tylko z kilku. Przeciętna organizacja korzysta ze składek członkowskich, środków samorządowych, darowizn od osób prywatnych.

Mając stosunkowo dużo możliwości pozyskiwania środków organizacje z nich nie korzystają. Dlaczego tak się dzieje?

Szczegóły na stronie