Konkurs otwarty “Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

Szczegóły: