Organizowanie kolonii i obozów – dodatkowe przepisy na czas epidemii

Przed nami wakacje inne niż wszystkie. Organizacje pozarządowe, zajmujące się organizowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży, mają obowiązki  związane z  dodatkowymi przepisami wprowadzonymi na czas epidemii.