“Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Rusza program Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021- konkurs dla organizacji, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.
Nabór ofert trwa do 7 sierpnia 2020 r. Rozstrzygnięcie ma nastąpić do dnia 7 września 2020 r

Szczegóły na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych