TRWA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO NAGRÓD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W trzynastu dziedzinach zostaną przyznane Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najbardziej prestiżowe wyróżnienia będące wyrazem uznania za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej w roku 2019.

Nagrody Marszałka przyznane zostaną w trzynastu dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich; nauka, badania naukowe i postęp techniczny; edukacja, kultury, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa.

Wnioski można przesyłać do 7 września 2020 r. Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/35966-nagrody-marszalka-czekamy-na-zgloszenia-2