Mieszkańcy złożyli petycję w sprawie cmentarz dla zwierząt we Włocławku.

Chcemy poinformować że w dniu 22.06.2020 w gmachu Urzędu Miasta Włocławek, Stowarzyszenie Włocławski Cmentarz Zwierząt wraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oddział z siedzibą w Głuszynku, złożyło petycję skierowaną do Prezydenta Miasta Włocławek dr Marka Wojtkowskiego oraz Radnych Rady Miasta.Petycja dotyczy powstania w naszym mieście cmentarza/grzebowiska dla zwierząt domowych.
Do petycji zostały załączone 3160 podpisów mieszkańców, którzy poparli inicjatywę. Działania i plany zawarte w petycji zostały pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz spotkały się z uznaniem i wsparciem 11 lokalnych organizacji pozarządowych.
Głęboko wierzę że wspólnymi siłami mieszkańców Włocławka uda się osiągnąć cel -piękny zakątek unaoczniający szacunek do zwierząt i przyrody.
Tymczasem w lokalnym portalu przeprowadzana jest na ten temat sonda. Czy we Włocławku potrzebny jest cmentarz dla zwierząt ?