Tarcza Antykryzysowa 4.0 – pożyczki dla NGO

Informujemy naborze wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Pożyczkę można przeznaczyć na przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. Skierowana jest dla mniejszych NGO (przychód w ubiegłym roku do 100 000 zł), pożyczka do 5 000, nie więcej niż 10% zeszłorocznego przychodu.
Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na pod tym adresem lub na stronie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Nabór będzie prowadzony od 01.07.2020r. w trybie ciągłym