POZOSTAŁ JUŻ TYLKO TYDZIEŃ NA ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO WŁOCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK

Od 1 WRZEŚNIA DO 23 WRZEŚNIA BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY DO WŁOCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK.

Do podziału są 4 000 000 złotych (słownie: cztery miliony złotych), w poszczególnych kategoriach projektów:

zielona – 1 000 000 złotych (obejmuje projekty związane z roślinnością na terenach należących do Miasta Włocławek).

instytucjonalna – 1 000 000 złotych (są to projekty realizowane na obszarze należącym do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek).

ogólnomiejska – 2 000 000 złotych (obejmuje projekty, które nie kwalifikują się do pozostałych kategorii).

Maksymalna wartość pojedynczego projektu/zadania może wynieść 1 000 000 złotych.

W terminie od 1 do 23 września 2020 roku mieszkańcy Włocławka będą mogli zgłaszać projekty: drogą elektroniczną bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do 23 października 2020 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 13 listopada 2020 roku. Głosowanie będzie trwało od 16 do 30 listopada 2020 roku. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do 30 grudnia 2020 roku.

Pełna treść Zarządzenia w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 jest opublikowana: www.bip.um.wlocl.pl.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek funkcjonuje zakładka poświęcona budżetowi obywatelskiemu 2021: www.wloclawek.pl.

Zgłoszenie poprzez formularz elektroniczny na  www.bo.wloclawek.eu.

Wersję papierową możecie zgłosić w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku i w budynku Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.