Włocławski Budżet Obywatelski 2021

Zakończyła się weryfikacja formalno-merytoryczna propozycji mieszkańców zgłoszonych do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniami negatywnych ocen zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl, na stronie dedykowanej WBO www.bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

Pod głosowanie wstępnie zakwalifikowanych zostało 37 propozycji mieszkańców – w tym 25 projektów w kategorii ogólnomiejskiej, 6 w kategorii zielonej i 6 w kategorii instytucjonalnej.

Teraz rusza procedura odwoławcza. Każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis odwołującego.

Listę projektów ostatecznie zakwalifikowanych pod głosowanie poznamy 13 listopada, natomiast głosowanie rozpocznie się 16 listopada i potrwa do 30 listopada.

Zwycięskie projekty Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 poznamy w grudniu.

 

Źródło: http://www.wloclawek.pl/