Tworzymy bazę zasobów włocławskich NGO

Szanowne włocławskie organizacje pozarządowe!

Walka z koronawirusem trwa!

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zwraca się do Was o pomoc dla mieszkańców naszego miasta!

Prześlijcie informacje, czy i jak możecie pomóc w nasilającym się kryzysie – wypełnijcie ankietę dostępną pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwknnNGDGue9wH4xdAXtxbVSbLPZQwS_Z1l-nZTzIIwalrw/viewform

Zebrane informacje opublikujemy na portalu centrum organizacji pozarządowych – www.cop.wloclawek.pl, na której prowadzony jest:

  • serwis informacyjny COVID-19, w którym zbieramy rzetelne, sprawdzone i aktualne informacje dotyczące stanu epidemii w Polsce oraz jej wpływu na działalność organizacji społecznych https://cop.wloclawek.pl/covid-19/
  • baza zasobów pozarządowych będzie wykorzystana z pożytkiem dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta w czasie epidemii koronawirusa.

DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZAANGAŻOWANIE!