Uczestniczyliśmy w konferencji “Społeczeństwo Obywatelskie – Kierunek Wspólnota”

W dniach 19-20 listopad 2020 r. pracownicy Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu uczestniczyli w konferencji przygotowanej online pn. “Społeczeństwo Obywatelskie – Kierunek Wspólnota”

W tym roku głównym tematem spotkania była wspólnota – wspólnota, która kieruje się wartościami obywatelskimi – wspólnota, która działa na rzecz dobra wspólnego – wspólnota, którą tworzymy razem.

Konferencję zorganizował Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.