Podziękowania dla Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Podziękowania  od pani Krystyny Marszałek dla dyrekcji Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku za udostępnienie miejsca na przechowywanie ” fantów ” na licytacje .

Wylicytowane kwoty , za podarowane rzeczy , zasilają zbiórki dla ciężko chorych na leczenie oraz rehabilitację .