Nabór kandydatów do składów miejskich komisji konkursowych.

Przypominamy o trwającym naborze kandydatów do składów komisji konkursowych.
W imieniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zachęcamy członków organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do składów komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach ogłoszonych w roku 2021 otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy.
Zgłaszający się kandydaci powinni podać nazwę organizacji, które reprezentują oraz swoje numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej.
Poza tym informujemy, że udział w pracach komisji ma charakter społeczny, dobrowolny, nieodpłatny oraz nie są zwracane koszty dojazdu na posiedzenie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia b.r. na adres WCOPiW cop.wloclawek@gmail.com.