Ruszył nabór uzupełniający kandydatów na członków komitetu rewitalizacji

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza otwarty nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

CZEGO DOTYCZY NABÓR
Nabór uzupełniający dotyczy przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.

W JAKIM TERMINIE ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 11 lutego 2021 r. do 17 lutego 2021 r.

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z niezbędnymi dokumentami można znaleźć poniżej:

Zarządzenie nr 45/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 45/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 2,3,4 do Zarządzenia nr 45/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych