Fundacja Anwil dla Włocławka wspiera zdrowie seniorów

KIEDY

Dnia 4 lutego 2021 roku zostały podpisane umowy na realizację grantów:

  1. Nr 9/BZ/2021 dotyczący: ,,Seniorze bądź zdrów” w ramach Programu granatowego ,,Bądź zdrów”
  2. Nr 6/WSSN/II/2021 dotyczący: ,,Aktywny Senior” w ramach programu sportowego ,,Wybieram sport – skreślam nudę” – II edycja

W związku z otrzymaniem grantów Zarząd Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora ogłasza nabór chętnych do uczestnictwa w w/w projektach.

Zgłoszenia przyjmują do końca lutego 2021 r.:

– Kol. Wandzia tel. 696 056 083

– Kol. Zosia  tel. 509 495 204

Regulaminy dotyczące projektów „Seniorze bądź zdrów” i „Aktywny Senior” dostępne są na stronie: Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora | Facebook