OWES ogłasza nabór wniosków na Mikro granty

Mając na uwadze wsparcie grup nieformalnych w tworzeniu organizacji oraz organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji, OWES ogłasza nabór wniosków na Mikro granty.
Mikro granty to wsparcie w wysokości od 1500,00 zł do 5000,00zł, które można wykorzystać na:
opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł i posłuży do realizacji działań;
zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.
grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji.
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20.03.2021 r.
Szczegóły: