Liczne propozycje na rozwijanie wolontariatu w organizacjach i na rozwijanie wolontariuszy.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych proponuje akcje, granty, bony edukacyjne, spotkania, szkolenia i staże na rozwijanie wolontariatu w organizacjach i na rozwijanie wolontariuszy. Aby z nich skorzystać, niezbędne jest zarejestrowanie się w Systemie Obsługi Wolontariatu.

W wyniku tegorocznego konkursu organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Federacja we współpracy z czterema swoimi organizacjami członkowskimi będzie (nadal) Partnerem regionalnym Korpusu Solidarności. Już w II połowie 2019 roku i w 2020 roku przeprowadzili kilkadziesiąt działań dla wolontariuszy i dla organizacji angażujących wolontariuszy. W tym roku mają do zaproponowania szkolenia podstawowe i szkolenia rozwijające, środki na akcje społeczne, mini-granty na działania wolontariackie, bony edukacyjne dla wolontariuszy, staże rozwojowe dla koordynatorów wolontariatu, szkolenia i wsparcie dla nauczycieli i uczniów realizujących wolontariat w szkołach i wiele innych działań.

Aby wziąć udział w wielu z tych działań niezbędne jest zarejestrowanie się w Systemie Obsługi Wolontariatu, czyli na platformie internetowej służącej rozwojowi wolontariatu, w tym „kojarzeniu” wolontariuszy gotowych się zaangażować i organizacji chcących rozwijać bazę wolontariacką.

Organizacje pozarządowe po zarejestrowaniu w SOW mogą składać oferty wolontariuszom i w łatwy sposób nawiązywać z nimi kontakt. W Systemie dostępne jest proste w obsłudze narzędzie komunikacyjne oraz kilka funkcjonalności ułatwiających współpracę z wolontariuszami. Organizacje z aktualną ofertą dla wolontariuszy mogą brać także udział we wszystkich naszych propozycjach (szkoleniach, spotkaniach, środkach na działania itd.).

Rejestracja : https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/

Z kolei wolontariusze rejestrując się w SOW (Systemie Obsługi Wolontariatu) wykonują pierwszy krok do członkostwa w Korpusie Solidarności. Rejestracja oznacza dostęp do ofert wolontariackich od organizacji z całej Polski, jak i do oferty Federacji dla wolontariuszy (staży, mini grantów, bonów, szkoleń itd.). A szięki wykazywaniu w Systemie przepracowanych godzin wolontariackich wolontariusz otrzymuje dodatkowo Kartę Wolontariusza, a wraz z nią szereg udogodnień. Wystarczy kliknąć i się zarejestrować >>.

Działania na rzecz rozwoju wolontariatu Federacja realizuje w województwie kujawsko-pomorskim prowadząc je wspólnie (w partnerstwie) ze swoimi  organizacjami członkowskimi: Fundacją Daj SzansęFundacją “Światło”Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszeniem Wspierania Osób Niepełnosprawnych Subicere.

Źródło: https://federacja-ngo.pl/