Odkryj kolory razem z Google

Pracujesz dla/na rzecz Organizacji Pozarządowej (NGO), Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) lub Lokalnej Grupy Działania (LGD).

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu i podnieś efektywność pracy dzięki narzędziom GOOGLE.

Organizator oferuje szkolenia z m.in.:

  • tworzenia atrakcyjnych treści cyfrowych
  • pracy zespołowej online
  • uporządkowania zadań i projektów

Na szkolenia można się zgłosić przy pomocy formularza dostępnego na stronie: https://googlemanager.pl/formularz-zgloszeniowy/

Projekt: „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, III Oś Priorytetowa „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Rynku Pracy.

 

Źródło: https://googlemanager.pl/