Aktualizacja informacji o bezpłatnym cyklu szkoleniowym dla NGO pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”,

Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa zapraszają przedstawicieli/ki NGO z całej Polski do zgłaszania się na bezpłatny cykl szkoleniowy pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, którego celem jest wypracowanie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu dostępności wybranej instytucji.
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie❗

👉 Podczas dwóch zjazdów uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:
– Jakie są regulacje związane z dostępnością w obowiązującym prawie?
– Jakie obowiązki wypływają z ustawy o dostępności oraz Konwencji ONZ?
– Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz zwiększenia poziomu dostępności?
– Jak organizować działania NGO, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze zwiększonymi potrzebami?
– Jak wygląda dostępność w różnych obszarach (rynek pracy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, urzędy, itd)?
– Jakie są standardy dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej?
– Jakie są możliwe do zastosowania metody i działania monitoringowe oraz rzecznicze?
– Jak przeprowadzić monitoring dostępności?
– Jakie są dobre i złe praktyki monitoringowe?
– Jak komunikować się językiem prostym?
❗ Zgłoś się na szkolenie ❗

👉 Zgłaszać się można do 19.06.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego:
 https://forms.gle/1vzGaKPP3hVLDA3R9
👉 Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie Fundacji Stabilo: http://stabilo.org.pl/szkolenie-dostepnosc-skuteczne-i-przejrzyste-prawo/
⏰ Termin warsztatów:
👉 1. zjazd: 23-24 czerwca 2021
👉 2. zjazd – termin ustalony wspólnie z uczestnikami

👩🏫 Miejsce:
Centrum Sportu i Rekreacji Olender, ul. Toruńska 34/40, 97-165 Wielka Nieszawka

👉 Warsztaty będą odbywać się w godzinach:
1. dzień: 11-18
2. dzień: 8-15.

‍🦰👩‍🦰 Uczestnicy i uczestniczki warsztatów otrzymają na koniec całego cyklu szkoleniowego certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Zapewniamy także wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu.
—–
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”