“Ćwiczy dla zdrowia”

Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku realizując projekt „ Ćwiczymy dla zdrowia”, zakupiło aparat do drenażu limfatycznego, który został współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

W dniu O7.06.21 r. w naszym Centrum przy ulicy Żabiej 12 A Pani Zofia Kosiorowska i Małgorzata Nowowiejska z Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Dział Fizjoterapii ul. Żeromskiego 28 A dokonały  uruchomienia sprzętu, udzieleniu wskazówek i rad dotyczących kto i kiedy może ćwiczyć. Panie następnie uczyła obsługi uczestniczki programu.  Ćwiczenia odbywać się będzie od poniedziałku  do  piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do brania udział w ćwiczeniach.

Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Kujawsko-Pomorskiego

W zakresie pomocy społecznej pod nazwą:  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zgodnie z umową z dnia 06.05.2021r.