I posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2022 r.

W tym tygodniu w Centrum odbyło się I w tym roku posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas spotkania MRDPP pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na 2022”.

W posiedzeniu wziął udział pracownik merytoryczny Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Włocławek , który udzielał odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z projektem uchwały.