Pomagacie? Mamy propozycję konkursu dla Was.

ℹ️ W trybie pilnym rząd zdecydował o przeznaczeniu 10 mln złotych dla organizacji pozarządowych, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy‼️
Więcej informacji na temat możliwości realizacji zadania publicznego: https://bit.ly/3hVQix8
ℹ️ Środki są przeznaczone na zadania związane z minimalizowaniem skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Wsparcie trafi również do organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.
ℹ️ Wnioski można składać NAJPÓŹNIEJ do 15 marca 2022 do godz. 16:00.
ℹ️ Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu wynosi 100 tysięcy złotych, a maksymalna wartość 500 tysięcy złotych. Wniesienie WKŁADU WŁASNEGO na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu nie jest wymagane.