“Markowy lokal Śródmieścia”

4 maja 2022 roku ruszyła czwarta edycja konkursu “Markowy lokal Śródmieścia”, skierowanego do przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji. Nagrodą będzie voucher o wartości około 5000 zł na pakiet usług promocyjnych w mediach.
Głównym celem konkursu realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 jest podniesienie poziomu gospodarczego obszaru rewitalizacji oraz wsparcie przedsiębiorców i promocja ich działalności gospodarczej poprzez wybór najlepszej jakościowo usługi lub produktu. Chodzi o wskazanie usług lub produktów oferowanych przez podmioty funkcjonujące w obszarze rewitalizacji, charakteryzujących się np. dużym potencjałem, szczególną ofertą usługową lub handlową, wysokiej klasy produktami, wyróżniającym się poziomem obsługi klienta.
Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub najemcy punktów usługowych i handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści, prowadzący działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji, z wyłączeniem podmiotów opiekuńczych i oświatowych. Z konkursu, zgodnie z regulaminem, wyłączeni się dotychczasowi laureaci.