19 sierpnia – Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej!

W Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej honorujemy pracowników humanitarnych, którzy podejmują ogromne wyzwania dla ratowania i poprawy życia milionów ludzi na świecie. W czasie pandemii COVID-19 pracownicy humanitarni zostali obarczeni ogromem pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych ze skutkami pandemii. Do problemów humanitarnych możemy zaliczyć między innymi: utratę miejsca pracy, ograniczony dostęp do edukacji, żywności, wody i bezpieczeństwa. Te rzeczy sprawiają, że ludzie z całego świata są zmuszeni odmówić sobie i swoim rodzinom dóbr materialnych na rzecz przetrwania. Okażmy dzisiaj uznanie oraz wsparcie w stosunku do pracowników humanitarnych za to jak wielką wykazują się solidarnością oraz oparciem w tych wyjątkowo ciężkich czasach.