Trwa rekrutacja do projektów-Kawiarenka międzypokoleniowa

Przypominamy o rozpoczęciu realizacji projektów grantowych „Kawiarenka międzypokoleniowa- rozwój osobisty w duchu zero-waste”, umowa nr 24/G/2022/013 oraz „Kawiarenka międzypokoleniowa- rozwój osobisty w duchu różnorodności”, umowa nr 25/G/2022/013 projekty realizowane są  przez Gminę Miasto Włocławek/ Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia LGD Włocławek, współfinansowane z EFS w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Planowane działania projektowe w ramach projektu :

„Kawiarenka międzypokoleniowa- rozwój osobisty w duchu zero-waste”

  1. a) zajęcia z psychologiem – indywidualne i grupowe
  2. b) zajęcia rękodzielnicze (wyplatanie makram i szydełkowanie, koraliki, tworzenie ekoobrazów)
  3. c) warsztaty florystyczne
  4. d) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych
  5. e) przeprowadzenie warsztatów dietetycznych

– spotkania tematyczne w międzypokoleniowej kawiarence

– Bal karnawałowy maskowy oraz  „Wymiana ciepła”

„Kawiarenka międzypokoleniowa- rozwój osobisty w duchu różnorodności”

  1. a) zajęcia z psychologiem – indywidualne i grupowe
  2. b) pokazy filmowe
  3. c) spotkania w klubie książki
  4. d) przeprowadzenie warsztatów Gimnastyka umysłów
  5. e) przeprowadzenie warsztatów historycznych

– spotkania tematyczne w międzypokoleniowej kawiarence

– spotkanie bożonarodzeniowe oraz  „Uwalnianie książki”

Zapraszamy chętne osoby do biura projektowego.

Przypominamy, iż do 24 listopada trwa rekrutacja.

Biuro projektowe:

Ul. Żabia 12 a ,Włocławek godz.8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Kontakt z nami:

Tel.: 054 416 62 60

E-mail: cop.wloclawek@gmail.com

Dofinansowanie każdego z projektów wynosi: 50 000 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie.