Wsparcie Trzeciego Sektora

Działasz w organizacji pozarządowej? chciałbyś wnieść wniosek lub interpelację do Sejmiku Organizacji Pozarządowych? a może masz propozycje rozwiązań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego?
29 lutego b.r. w godzinach 16.00-17.30 Pani Ewelina Brodzińska delegat Miasta Włocławek, członek prezydium Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego będzie pełnić dyżur w sali seminaryjnej Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12 a. celem zebrania wolnych wniosków od przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w naszym mieście, które zostaną przedstawione na posiedzeniu Sejmiku