Zarządzenie Nr 106/2024 Prezydenta Miasta Włocławek

Informujemy o ogłoszonym konkursie ofert nr 1 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – Zarządzenie 106/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2024 r.

https://bip.um.wlocl.pl/…/zarzadzenie-nr-1062024…