Początek tygodnia w Centrum rozpoczął się pracowicie.

W poniedziałek w godzinach 10:00 -12:00 odbyło się szkolenie dedykowane przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu włocławskiego . Szkolenie prowadziły przedstawicielki Włocławskiego Urzędu Skarbowego .
Zakres szkolenia :
· e-Urząd Skarbowy – nowe możliwości dla organizacji w kontaktach z organami podatkowymi,
· Obowiązki podatkowe Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie podatku CIT.
Przypominamy, iż 4 marca 2024 rok odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z · e-Urzędu Skarbowego oraz CIT-u. Zachęcamy do udziału .