Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 lutego – dziś obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

We Włocławku działają ich setki. Pomagają seniorom, ratują zwierzęta, wspierają osoby niepełnosprawne, niosą pomoc uchodźcom. Trudno byłoby sobie wyobrazić miasto i jego funkcjonowanie bez NGO-sów (ang. NGO – non governmental organization – organizacje pozarządowe).

 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych po raz pierwszy obchodzony był w 2014 roku w Helsinkach. Inicjatywa szybko zyskała na popularności i dziś świętowany jest już w 89 krajach. Dlaczego organizacje pozarządowe są takie ważne? – Bardzo trafnie ujął to na swoich stronach Narodowy Instytut Wolności:

“NGO są żywą strukturą tworzącą wielobarwny pejzaż społeczeństwa obywatelskiego: diagnozują problemy, przedstawiają rozwiązania i realizują działania, które wspierają rozwój mniejszych i większych społeczności.”

 

We Włocławku znajdziecie na to co najmniej 200 przykładów.

 

Z szacunków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wynika, że aktywną działalność prowadzi we Włocławku około 200 organizacji pozarządowych.

O większości z nich nie przeczytacie na pierwszych stronach gazet. A robią wspaniałe rzeczy. Pomagają dzieciom z domów dziecka (jak @Daj szansę), wspierają seniorów i seniorki (jak @Stowarzyszenie Starówka, leczą bezdomne zwierzęta (jak @Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział Włocławek). Podobnych NGO-sów jest w naszym mieście mnóstwo.

 

Łącznie organizacji pozarządowych może być we Włocławku nawet około 400.

 

Baza organizacji pozarządowych  na stronie Centrum aktualizowana jest dwa razy w roku i na chwilę obecną jest ich 283 w tym:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • stowarzyszenia zwykłe,

Poza tym w Mieście działają

  • kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
  • uczniowskie kluby sportowe,
  • związki sportowe,
  • związki stowarzyszeń,
  • organizacje powstałe na mocy przepisów prawnych państwo – kościół,
  • związki wyznaniowe,
  • oraz organizacje o innych formach prawnych.

 

Na czym polega współpraca miasta z NGO-sami?

 

Miasto cyklicznie ogłasza otwarte konkursy ofert, na realizację różnego rodzaju zadań publicznych. NGO’sy mogą też same wnioskować o realizację zadań publicznych, w trybie tzw. “małych grantów”.

Zlecane są im do realizacji zadania własne Gminy Miasto Włocławek- na mocy zasady subsydiarności. Są to zadania z różnych obszarów: zdrowia, edukacji, opieki nad dziećmi, sportu, rekreacji, kultury czy realizacji czasu wolnego.

Czasami są to zadania jednoroczne lub  trwające krócej. Zlecane są też organizacjom  zadania wieloletnie, często wymagające ich całodobowego zaangażowania.  Na przykład prowadzenie noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności.

Skala współpracy jest duża. W 2023 roku Gmina Miasto Włocławek miała podpisane ponad 100 umowy z NGO-sami – właśnie na realizację zadań publicznych. Przeznaczone na to w ubiegłym roku środki to kwota ponad 4 milionów złotych.

 

Kiedy przychodzi kryzys, organizacje pozarządowe działają szybciej niż państwo.

 

To się sprawdziło, zarówno podczas pandemii, jak i wybuchu wojny w Ukrainie. To organizacje pozarządowe błyskawicznie uruchomiły punkty pomocowe.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dysponowały odpowiednim zapleczem, środkami, know-how, doświadczeniem. Na tym przykładzie najlepiej chyba widać, że współpraca miasta z NGO-sami, zlecanie im zadań publicznych, wieloletnie projekty – mają sens.

 

Jak im pomóc?

 

Np. rozliczając PIT i przekazując 1,5 proc. podatku

W tym roku rozliczając swój PIT, możemy przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) już nie 1 proc., a 1,5 proc. podatku. Instrukcję jak to zrobić oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziecie na stronie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Nie da się wesprzeć w ten sposób każdej organizacji pozarządowej, a jedynie te, które posiadają status OPP. Tych na ten rok we Włocławku  jest 31. Znajdziecie je w oficjalnym wykazie na stronie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  oraz na stronie naszego Centrum.