Wolontariusz Roku 2023

Podziękuj wolontariuszowi – weź udział w konkursie Wolontariusz Roku 2023!

Nie czekaj na Dzień Wolontariusza, aby podziękować swojemu dorosłemu Wolontariuszowi – każdy moment jest na to odpowiedni! Już dzisiaj zgłoś Wolontariusza, z którym współpracujesz do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2023”.
Z wdzięczności pozwól, aby inni poznali sylwetkę osoby, która wspiera Twoją organizację, Daj szansę innym, aby zainspirowali się postawą Twojego bohatera.
Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy w naszym Mieście. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, a także docenieni wyjątkowych inicjatyw społecznych. Konkurs ma za zadanie podkreślenie dorobku Wolontariuszy, inicjatyw oraz uhonorowanie laureatów.
Szczegóły konkursu przedstawiamy w regulaminie. Przeczytacie tam m.in., że w konkursie może wziąć udział każdy dorosły Wolontariusz. Kandydaci mogą być nominowani przez tych, którym pomagają lub z którymi współpracują. Zgłosić można zarówno pojedynczą osobę, jak i wydarzenie, objaśniamy też jak wysłać zgłoszenie kandydata i jaki jest tryb wyboru laureatów.
Nie pytaj, czy warto! Nagłośnij działania swojej organizacji, pozyskaj do współpracy nowych ochotników. Doceń swojego Wolontariusza i poczuj z niego dumę!
Sylwetki laureatów zaprezentujemy podczas Gali Wolontariatu, a także przedstawimy w serwisach internetowych i mediach społecznościowych WCOPiW.
Konkurs trwa do 18 marca 2024 r. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza – drogą elektroniczna lub osobiście.
Regulamin konkursu i załączniki znajdują się poniżej
________________________________________
Organizatorem Konkursu jest Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we współpracy z Urzędem Miasta Włocławek.