“Eurointegracja” serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach sportowych “Olimpiada Hefajstosa”.

 
REGULAMIN
OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK – 2024
I CEL I ZAŁOŻENIA Olimpiady
1. Upowszechnianie „sportu dla wszystkich”,
2. Aktywizacja i integracja środowisk z niepełnosprawnościami,
3. Rozwijanie specyficznych form kultury fizycznej wśród ON,
4. Popularyzacja i edukacja olimpijska.
II PATRONAT HONOROWY
1. Prezydent Miasta Włocławek
III PATRONAT MEDIALNY
1. Radio RMF MAX
2. Gazeta Pomorska
3. Telewizja Kujawy Włocławek
4. Promocje Włocławskie
5. Włocławski Portal Internetowy q4
6. Inne media włocławskie
IV TERMIN OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK – 2vb024
1 CZERWCA 2024 godz. 9.00 – 15.30
V MIEJSCE IMPREZY
Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny OSIR Włocławek, ul. Leśna 53A
VI WARUNKI UCZESTNICTWA
W olimpiadzie wezmą udział:
● różne organizacje, stowarzyszenia, instytucje, szkoły, które w swoich szeregach skupiają osoby z niepełnosprawnościami z różnym stopniem niepełnosprawności oraz inne placówki i osoby indywidualne z niepełnosprawnością z Włocławka i gmin ościennych, a nawet z województwa kujawsko-pomorskiego.
Gry i zabawy ruchowe –
● dla wszystkich grup startowych, przewidzianych jest 8 konkurencji.
Wszyscy otrzymują medale uczestnictwa i koszulkę olimpijską.
Warunkiem otrzymania wymienionych nagród jest zaliczenie startu we
wszystkich konkurencjach gier i zabaw.
KONKURENCJE startowe – (oprócz na wózkach)
1 KONKURENCJA
1. Piłkę trzymając w dłoniach (p. koszykowa) slalom między chorągiewkami, zakończone rzutem do kosza
2 KONKURENCJA
2. Rzuty kółeczkami gumowymi na pięcio-ramiennik
Zawodnik wykonuje 3 próby
3 KONKURENCJA
3.Ustawione dowolnie 3 koła gimnastyczne do hula-hop – rzuty woreczkami do
celu. – 3 rzuty
4 KONKURENCJA
4. Przejście nad płotkami ustawionymi w rzędzie, powtórzenie 2 razy
5 KONKURENCJA
5. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy numerów – 3 rzuty
6 KONKURENCJA
6. Bieg po kwadracie z rzutem woreczka do celu (skrzynka)
7 KONKURENCJA
7. Slalom z piłką lekarską 1 kg między pachołkami. 2 razy
8 KONKURENCJA
8. Unihock – zawodnik wykonuje 3 strzały na bramkę z odległości 3 m
Grupa dla zawodników na wózkach
1. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy numerów – 3 rzuty
2. Ustawione dowolnie 3 koła gimnastyczne do hula-hop – rzuty woreczkami do
celu – 3 rzuty
3.Rzuty – 3 razy lotkami do tarczy
Grupa dla zawodników ociemniałych i słabowidzących
1. Unihock – zawodnik wykonuje 3 strzały na bramkę z odległości 3 m
2. Rzuty woreczkiem do ustawionego na podłożu kosza – 3 rzuty,
3. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy numerów – 3 rzuty
Lekko atletyka – Eurointegracyjny Trójbój Lekkoatletyczny
● zawodnicy wybierają 3 konkurencje, które dadzą sumę punktów.
Eurointegracyjny Trójbój Lekkoatletyczny – składa się z
3 konkurencji:
1. Bieg na dystansie 50 m ze startu wysokiego na sygnał gwizdka startera, bieg po torach
2. Skok w dal – z biegu, z miejsca, lub krok w przód, 3 próby
3. Pchnięcie kulą – technika dowolna, 3 próby, waga kuli – dla kobiet – 3kg, dla mężczyzn – 4 kg,
kategoria 8-15 lat – rzut piłką lekarską, technika dowolna ( rzut przodem, tyłem), 3 próby
Każda konkurencja punktowana według zasad:
1 miejsce – 10 pkt
2 miejsce – 9 pkt
3 miejsce – 8 pkt
4 miejsce – 7 pkt
5 miejsce – 6 pkt
6 miejsce – 5 pkt
7 miejsce – 4 pkt
8 miejsce – 3 pkt
9 miejsce – 2 pkt
10 i kolejne miejsca – 1 pkt
Suma punktów w trzech konkurencjach decyduje o zajęciu określonego miejsca w Eurointegracyjnym Trójboju Lekkoatletycznym.
Klasyfikacja osobna dla kobiet i mężczyzn i dla poszczególnych kategorii wieko-wych 8-15 lat, 16-25 lat, 26-45 lat, 46-65 lat, powyżej 66 lat.
Tylko dla najmłodszych 7 lat – marszobieg po maskotkę
● Marszobieg z balonikiem na dystansie 400 m – jedno okrążenie na sta-dionie
Dodatkowo odbędzie się:
● Chód na dystansie 400 m – jedno okrążenie na stadionie o
Puchar Prezesa Eurointegracji Nie można biec.
● Bieg na dystansie 100 m o Puchar Prezydenta Miasta Włocławek
Start wysoki na sygnał gwizdka startera, bieg po torach.
Nagrody osobno w kat. kobiet i mężczyzn.
VII KATEGORIE WIEKOWE grup sportowych w LEKKIEJ ATLETYCE
● Kategorie wiekowa 8 – 15 lat (K/M)
● Kategoria wiekowa 16 – 25 lat (K/M)
● Kategoria wiekowa 26 – 45 lat (K/M)
● Kategoria wiekowa 46 – 65 lat (K/M)
● Kategoria wiekowa powyżej 66 roku życia
VIII NAGRODY
● dyplomy dla wszystkich grup uczestniczących w turnieju,
● puchary za masowość – 5 grup z najliczniejszą grupą zawodników,
● medale za miejsca na podium w poszczególnych grupach wiekowych
z niepełnosprawnością, w Eurointegracyjnym Trójboju Lekkoatletycznym.
● medale i koszulki z nadrukiem dla wszystkich zawodników biorących udział w
Olimpiadzie Hefajstosa – 2024
● inne nagrody pocieszenia.
Konkurencje są tak przygotowane, że każda osoba z niepełnosprawnościami
biorąca udział w olimpiadzie da sobie radę.
Mogą nastąpić małe zmiany w regulaminie
IX ZGŁOSZENIA
● listę imienną wraz z rocznikiem oraz z wyborem konkurencji startowych na
Olimpiadę Hefajstosa ( gry i zabawy lub lekka atletyka) prosimy nadsyłać do
18 maja 2024 roku na adres:
Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”
87-800 Włocławek ul. Chopina 10/12
lub tel. 781-786-701 – Barbara Schwarz
mail: b.schwarz@wp.pl
Liczy się kolejność zgłoszeń ( przewidywana liczba startujących – 300
Zawodników)
Impreza sfinansowana ze środków Gminy Miasta Włocławek
Organizatorzy WSN „Eurointegracja”