Granty na wydarzenia sportowe z Sieci FARE- termin do 1 sierpnia

Football People Event Grants to granty (do 3 tys. euro) na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE, związanych z podnoszeniem świadomości o dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej.

Sieć FARE – Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie koordynuje działania przeciwko rasizmowi na i dokoła stadionów piłkarskich w Europie. Każdego roku organizuje tydzień działań, podczas którego fani piłki nożnej, mniejszości etniczne i kluby piłkarskie występują razem przeciwko dyskryminacji.

Cele
Football People Event Grants mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Termin realizacji działań
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z prioprytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodnia  Football People Action Week, w październiku 2016 r.

Tematyka i priorytety działań
Działania powinny być związane tematycznie z kwestiami mniejszości etnicznych, osób ubiegających się o azyl, nieudokumentowanych migrantów, równouprawnieniem płci , dyskryminacji instytucjonalnej, wykluczenia, niepełnosprawności oraz bi-, trans- i homofobii. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. Z działaniami odbywającymi się w Polsce podczas Tygodni Aktywności FARE można zapoznać się na tej stronie.

Poland

Priorytety, które powinny być uwzględnione przez składających wnioski:
1. Uchodźcy – w tym azylanci i nielegalni imigranci
2. Mniejszości etniczne
3. Przeciwdziałanie homofobii
4. Równouprawnienie płci
5. Dyskryminacja lub wykluczenie instytucjonalne.

W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:
• realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji
• uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne)
• wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym)
• festiwale filmowe
• inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu. Z przykładami działań można zapoznać się nastronie organizatora:

Event Grants

Kto może aplikować
O granty mogą się starać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.

Wysokość dofinansowania
Do 3000 euro. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Grant zostanie przekazany w dwóch transzach, 50% przed i 50% po realizacji.

Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656