Konsultacje Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji i uwag do “Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

W celu zgłoszenia uwag do programu, należy wypełnić formularz konsultacji i złożyć w formie pisemnej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek przy ulicy Kościuszki 12 lub elektronicznie na adres mkarbowska@um.wloclawek.pl

Konsultacje prowadzone są w terminie od 10.11.2016 r. do 17.11.2016 r.

formularz-konsultacyjny-program-2017

zarzadzenie-mk-2