Monitoring PES

Monitoring i badanie  potrzeb Podmiotów Ekonomii Społecznej z naszego terenu, pozwoli Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej na przygotowanie  oferty wsparcia dla Państwa działalności.
Dlatego na prośbę OWES-u działającego na terenie Włocławka,  przekazujemy Państwu do wypełnienia krótkie ankiety.
FORMULARZ DLA WSZYSTKICH PES:
 
Dodatkowo dla tych z Państwa, którzy prowadzą działalność gospodarczą, przekazujemy krótką ankietę dotycząca aktualnej sytuacji związanej z epidemią.
Informacje uzyskane w tej ankiecie pozwolą OWES-owi na zapoznanie się z sytuacją w regionie i umożliwią podjęcie działań mających na celu pomoc i wsparcie.
Ankieta dla PES  prowadzacych działalność gospodarczą:
Bardzo dziękujemy Państwu za pomoc i zrozumienie.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej”, podmioty ekonomii społecznej należą do czterech głównych grup m.in.:
  • podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać
    się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą
    w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie
    do dystrybucji zysku;

Definicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”