Przypominamy o zasadach korzystania z infrastruktury Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w czasie trwania epidemii

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przypomina, iż od 1 czerwca 2020 r. wznowiło swoją działalność i otworzyło się dla organizacji pozarządowych. Jednak w związku z trwającą wciąż epidemią zasady korzystania z pomieszczeń WCOPiW wiążą  się z pewnymi  obostrzeniami tj:

– możliwość korzystania z sal przy ograniczonej liczbie uczestników spotkania: do 20 osób w sali konferencyjnej, do 10 osób w Sali seminaryjnej, do 4 osób w sali nr 2, do 3 osób w sali nr 3, do 2 osób w Sali nr 1 oraz Saali nr 4 (pozostałe sale będą udostępniane w wyjątkowych sytuacjach przez pracowników COP na podstawie specjalnej prośby);

– możliwość korzystania z doradztwa, przy czym spotkania będą się odbywały wyłącznie w grupach dwuosobowych – doradcy i uczestnika spotkania;

– między spotkaniami odbywającymi się w tej samej sali będzie obowiązywała co najmniej godzinna przerwa, by salę można było zdezynfekować i przewietrzyć. Zaleca się ograniczenie wynajmu do jednej grupy w Sali w ciągu jednego dnia;

– by ograniczyć kontakty, grafik spotkań będzie układany tak, by grupy w różnych salach nie zaczynały ani nie kończyły spotkań o tej samej godzinie;

– dla bezpieczeństwa sanitarnego udostępniamy tylko toalety na parterze; toaleta na piętrze będzie zamknięta;

– nie będzie możliwości swobodnego korzystania z kuchni; zapotrzebowanie na sprzęt (czajnik itp.) prosimy zgłaszać wcześniej pracownikowi WCOPiW;

– po skończonym spotkaniu pracownik WCOPiW ma obowiązek zdezynfekować pomieszczenie; środki niezbędne do jej przeprowadzenia (środek dezynfekujący, rękawiczki, ściereczki) zapewnia Centrum.

Na wszystkie spotkania z doradcą czy też korzystanie z sal niezbędne jest wcześniejsze umówienie; Organizatorów spotkań prosimy każdorazowo o podanie liczby osób oraz o przekazanie uzupełnionej listy uczestników.

Osoby przebywające na terenie Centrum prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących zasad:

– zakrywanie ust i nosa od momentu wejścia aż do opuszczenia Centrum

– po wejściu do Centrum należy zdezynfekować dłonie środkiem do tego celu przygotowanym i udostępnionym; podobnie przed opuszczeniem Centrum, również prosimy o zdezynfekowanie dłoni;

– prosimy o zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób, zarówno podczas spotkań w salach, jak i podczas przemieszczania się po Centrum.

– prosimy o zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób, zarówno podczas spotkań w salach, jak i podczas przemieszczania się po Centrum

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz zgromadzeń więc pomieszczenia są udostępniane na wewnętrzne potrzeby organizacji. Nie ma na chwilę obecną możliwości organizowania spotkań z udziałem osób z zewnątrz.

Kontakt w sprawie rezerwacji sal:
Tel.: 54 416 62 60
e-mail: cop.wloclawek@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego wsparcia.