DOCEŃ KOORDYNATORA ROKU 2020

Doceń koordynatora wolontariatu!!!!!

Podziękuj mu za codzienną pracę, zaangażowanie w organizację działań wolontariackich i wsparcie, jakie oferuje ochotnikom!

W konkursie można zgłosić koordynatora wolontariatu z organizacji, która przystąpiła do Korpusu Solidarności – zarówno pojedynczą osobę, jak i grupę koordynatorów, kandydaci mogą zgłaszać się osobiście lub być nominowani przez inne osoby.

CEL

Celem konkursu jest wyrażenie uznania dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Konkurs trwa do dnia 22 października 2020 r. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie WebAnkieta.

W regulaminie konkursu opisane szczegółowo są  warunki udziału, sposób zgłaszania kandydatów i tryb wyboru laureatów.

Szczegóły konkursu oraz regulamin w  linku. https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/…/ruszaja.